شماره همراه: 9126470399(0098)
آدرس دفتر مرکزی: محلات-شهرک صنعتی ارقده-خیابان زنبق غربی-شرکت هیوا سنگ محلات
[email protected]

اطلاعات تماس

 • آدرس دفتر مرکزی محلات-شهرک صنعتی ارقده-خیابان زنبق غربی-شرکت هیوا سنگ محلات
 • کد پستی 34554-37871
 • تلفن های تماس
  • تلفن دفتر    18-8643236115(0098)
  • فکس          8643236119(0098)
 • تلفن همراه
  • 9126470399(0098)
  • 9183691559(0098)
  • 9188650159(0098)
 • ایمیل
  • info@hivastone.ir

فرم تماس با ما